Маркирайте въпрос

Слидо се предлага в Webex срещи. Можете да използвате Slido в планове за до 10 000 потребители в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Слидо анкети са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 потребители.

Преди да започнете

Уверете се, че сте включили функцията q&A в Slido.

По време на среща или webinarотидете на q&A раздела в Slido, изберете въпроса на живо и след това щракнете върху Маркирай въпроса Маркирайте въпроса.

Щракнете, когато вече не искате да маркирате въпроса.