По време на среща или уебинар щракнете въпроси и отговори вSlido , изберете въпроса на живо и след това щракнете Основна точка въпросОсновна точка въпрос .

Щракнете върху когато вече не искате да подчертавате въпроса.