Bir soruyu vurgulama

Slido, Webex Meetings . Slido'yu, Webex.9 ve sonrakisitelerde Webex 10.000 kullanıcıya kadar planlardakullanabilirsiniz. Slido anketleri 10.000'e kadar katılımcı için kullanılabilirken sınavlar en fazla 5.000 kullanıcı için kullanılabilir.

Başlamadan önce

Slido üzerinde Otomatik S ve Y olduğundan emin olun.

Toplantı veya web sayfasısırasında, Slido'S ve Y ilgili sekmeye gidin, canlı soruyu seçin ve ardından Soruyuvurgula 'ya Soruyu vurgulatıklayın.

Soruyu artık vurgulamak istemiyorken tıklayın.