Slido je k dispozici v aplikaci Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Slido Webex Meetings můžete používat na webech verze 41.6 a novějších a v aplikaci Webex Webinars na webech verze 41.9 a novějších. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků a kvízy až pro 5 000 účastníků.

Během schůzky nebo webináře klikněte na Otázky a odpovědi v Slido, vyberte živou otázku a poté klikněte na Zvýraznit otázku Zvýraznit otázku.

Pokud již nechcete otázku zvýrazňovat, klikněte na možnost .