Isticanje pitanja

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinars naverzijama 41.9 i novijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u slidu.

Tokom sastanka ili vebinaraidite na Q&A karticu u Slidu, izaberite pitanje uživo, a zatim kliknite na dugme Istakni Isticanje pitanjapitanje .

Kliknite kada više ne želite da istaknete pitanje.