Isticanje pitanja

Slido je dostupan na Webex sastancima na verziji 41.6 i novijoj lokaciji. Dostupan je i u Webex Events (novom) za planove sa kapacitetima do 5.000 licenci domaćina na verzijama 41.9 i novnijim lokacijama. Ova funkcija je dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu. Da biste pronašli verziju koju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u slidu.

Tokom sastanka ili događaja idite na Q&A karticu u slidu, izaberite pitanje uživo, a zatim kliknite na dugme Istakni pitanje Isticanje pitanja.

Kliknite kada više ne želite da istaknete pitanje.