Een vraag markeren

Ido is beschikbaar in Webex Meetings. U kunt Video gebruiken in abonnementen voor maximaal 10.000 gebruikers in Webex Webinars op sites van versie41.9 enhoger. Enquêêten met deelnemers zijn beschikbaar voor maximaal 10.000 deelnemers, terwijl quizzen beschikbaar zijn voor maximaal 5000 gebruikers.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie vraag en antwoord hebt ingeschakeld inIdo.

Tijdens een vergadering of webinar gaat u naar het vraag en antwoord de vergadering inIdo ,selecteert Vraag markerenude live vraag en klikt u vervolgens op Vraag markeren.

Klik wanneer u de vraag niet meer wilt markeren.