Slidodostupan je u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristitiSlido u Webex Meetings na verzija 41.6 i novije stranice , te u Webex Webinars na verzija 41.9 i novije stranice . Slidoankete i Pitanja i odgovori na webinarima dostupni su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 sudionika.

Tijekom sastanka ili webinara kliknite Pitanja i odgovori uSlido , odaberite pitanje uživo, a zatim kliknite Istaknite pitanjeIstaknite pitanje .

Kliknite kada više ne želite isticati pitanje.