Isticanje pitanja

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika u Webex Webinars na verzijama 41.Slido ankete dostupne su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Prije nego što počnete

Provjerite jeste li uključili značajku pitanja i odgovora u programu Slido.

Tijekom sastanka ili webinaraidite na karticu Pitanja i odgovori u Slidu, odaberite pitanje uživo, a zatim kliknite Istakni pitanje Isticanje pitanja.

Kliknite kada više ne želite istaknuti pitanje.