Можете да изберете позицията на видеото за активен говорител в изтеглените MP4 записи от срещи. Тази настройка се прилага за записи от Webex Meetings и Webex Events. Тази настройка не се отнася за формата на Webex Advanced Recording Format (ARF).


 

Тази функция трябва да е активирана за вашия сайт.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В Опции на сайта раздел изберете една от следните опции за видео позицията на високоговорителя:

  • Вътрешна рамка — Видеоклипът се появява в горния десен ъгъл и припокрива екрана на срещата.

  • Външна рамка —Видеото се появява в горния десен ъгъл на екрана на срещата, без припокриване.