Можете да изберете позицията на видеоклипа за активния високоговорител в изтеглените записи на събрание MP4. Тази настройка се прилага за записи от Webex Meetings и Webex Events. Тази настройка не се отнася за формата на Webex Advanced Recording Format (ARF).


Тази функция трябва да бъде активирана за вашия сайт.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В Опции на сайта раздел, изберете една от следните опции за позицията на видеото на високоговорителя:

  • Вътрешна рамка- Видеото се появява в горния десен ъгъл и припокрива екрана на срещата.

  • Външна рамка- Видеото се появява в горния десен ъгъл на екрана на срещата, без да се припокрива.