אתה יכול לבחור את המיקום של הסרטון עבור הרמקול הפעיל בהקלטות של פגישות MP4 שהורדו. הגדרה זו חלה על הקלטות מפגישות Webex ומאירועי Webex. הגדרה זו אינה חלה על תבנית תבנית ההקלטה המתקדמת של Webex (ARF).


תכונה זו חייבת להיות מופעלת עבור האתר שלך.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, בחר אחת מהאפשרויות הבאות עבור מיקום הווידאו של הדובר:

  • בתוך המסגרת– הסרטון מופיע בפינה השמאלית העליונה וחופף למסך הפגישה.

  • מחוץ למסגרת– הסרטון מופיע בפינה השמאלית העליונה של מסך הפגישה, ללא חפיפה.