באפשרותך לבחור את המיקום של הווידאו עבור הדובר הפעיל בהקלטות של פגישות MP4 שהורדו. הגדרה זו חלה על הקלטות מ-Webex Meetings ו-Webex Events. הגדרה זו אינה חלה על תבנית ההקלטה המתקדמת של Webex (ARF).


 

יש להפעיל תכונה זו עבור האתר שלך.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע 'אפשרויות אתר' , בחר אחת מהאפשרויות הבאות עבור מיקום הווידאו של הדובר:

  • בתוך מסגרת—הווידאו מופיע בפינה הימנית העליונה וחופף למסך הפגישה.

  • מסגרת חיצונית – הווידאו מופיע בפינה הימנית העליונה של מסך הפגישה, ללא חפיפה.