Możesz wybrać pozycję wideo dla aktywnego mówcy w pobranych nagraniach ze spotkań MP4. To ustawienie dotyczy nagrań ze spotkań Webex i wydarzeń Webex. To ustawienie nie dotyczy formatu Webex Advanced Recording Format (ARF).


Ta funkcja musi być włączona w Twojej witrynie.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

w Opcje witryny sekcji, wybierz jedną z następujących opcji pozycji wideo mówcy:

  • Rama wewnętrzna— nagranie wideo pojawia się w prawym górnym rogu i nakłada się na ekran spotkania.

  • Rama zewnętrzna— nagranie wideo pojawia się w prawym górnym rogu ekranu spotkania, bez nakładania się.