Položaj video snimka za aktivni zvučnik možete da izaberete u preuzetim MP4 snimcima sastanaka. Ova postavka se odnosi na snimke sa Webex sastanaka i Webex događaja. Ova postavka se ne odnosi na Webex Advanced Recording Format (ARF) format.


Ova funkcija mora biti omogućena za vaš sajt.

1

Prijavite se u Webex administraciju sajta i idite na Konfiguracija > Zajedničke postavke sajta > Opcije.

2

U odeljku Opcije sajta izaberite jednu od sledećih opcija za video položaj govornika:

  • Unutrašnji okvir- video se pojavljuje u gornjem desnom uglu i preklapa se sa ekranom sastanka.

  • Spoljni okvir- video se pojavljuje u gornjem desnom uglu ekrana za sastanke, bez preklapanja.