Možete odabrati položaj video prenosa za aktivni govornik preuzetih MP4 snimaka sastanka. Ovo podešavanje se primenjuje na snimke iz Webex Meetings i webex događaja. Ovo podešavanje se ne primenjuje na Webex format naprednog formata snimanja (ARF).


 

Ova funkcija mora biti omogućena za vašu lokaciju.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije izaberite jednu od sledećih opcija za položaj video govornika:

  • Unutar okvira – Video se pojavljuje u gornjem desnom uglu i preklapa ekran sastanka.

  • Van okvira – Video se pojavljuje u gornjem desnom uglu ekrana sastanka, bez preklapanja.