Možete odabrati položaj videa za aktivni govornik u preuzetim MP4 snimkama sastanka. Ova se postavka primjenjuje na snimke s Webex Meetings i Webex Events. Ova se postavka ne odnosi na format Webex Advanced Recording Format (ARF).


 

Ova značajka mora biti omogućena za vašu web-lokaciju.

1

Prijavite se na Webex administraciju web- mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web- mjesta > Mogućnosti .

2

U Opcije web-mjesta odjeljak, odaberite jednu od sljedećih opcija za video poziciju govornika:

  • Unutarnji okvir —Videozapis se pojavljuje u gornjem desnom kutu i preklapa zaslon sastanka.

  • Vanjski okvir —Videozapis se pojavljuje u gornjem desnom kutu zaslona sastanka, bez preklapanja.