Položaj videozapisa za aktivni zvučnik možete odabrati u preuzetim MP4 snimkama. Ova postavka odnosi se na snimke s Webex sastanaka i Webex događanja. Ova postavka se ne odnosi na format Webex Advanced Recording Format (ARF).


Ova značajka mora biti omogućena za vašu web-lokaciju.

1

Prijavite se u administraciju web-lokacije Webex i idite na Konfiguracija > Zajedničke postavke web-lokacije > Opcije.

2

U odjeljku Opcije web-lokacije odaberite jednu od sljedećih opcija za video položaj zvučnika:

  • Unutar okvira- videozapis se pojavljuje u gornjem desnom kutu i preklapa zaslon sastanka.

  • Izvan okvira- videozapis se pojavljuje u gornjem desnom kutu zaslona za sastanke, bez preklapanja.