Докоснете своя профилна снимка , отидете на Настройки > генерал , и след това включете Интеграция на контакти .