Dodirnite sliku profila, otvorite Podešavanja > , a zatim uključite integraciju kontakata.