Dodirnite sliku profila, idite na stavku Opšte postavke , a zatim uključite integraciju kontakata.