Dodirnite sliku profila, idite na opciju "Višeopcija", a zatim uključite integraciju kontakata.