Tik op uw profielfoto, ga naar Instellingen > Algemeen en schakel vervolgens Contacten integreren in.