Dotknij swojego zdjęcia profilowego, przejdź do Ustawienia > Informacje ogólne, a następnie włącz Integrację kontaktów.