Dodirnite profilnu sliku, idite na Dodatno , a zatim uključite integraciju kontakata.