1

Изберете прозореца Състояние.

2

Изберете Показване на иконата При мобилни устройства.


 

Ако зададете различни местоположения на мобилни устройства и настолен компютър, местоположението на работния плот има приоритет.