1

Välj fönstret Status.

2

Välj Visa ikon i mobilt läge.


 

Om du anger olika platser på mobilen och datorn prioriteras datorns plats.