1

בחר את חלון המצב.

2

בחר באפשרות ' הצג סמל ' כאשר הוא מוביל.


 

אם תגדיר מיקומים שונים בטלפון נייד ובשולחן העבודה, מיקום שולחן העבודה יקבל עדיפות.