1

Wybierz okienko Stan.

2

Wybierz opcję Pokaż Ikona, gdy używam urządzenia mobilnego.


 

Jeśli dla urządzenia przenośnego i komputera skonfigurowano różne lokalizacje, priorytet ma lokalizacja komputera.