Преоразмеряване и скриване на видео миниатюрите на участника

Мащабирайте миниатюрите на видеоклипа на участника, така че да се появят по-големи. Мащабирайте ги надолу, така че да можете да виждате повече на екрана в даден момент. Продължете да мащабирате миниатюрите на видеоклипа надолу, за да покажете втори ред. В даден момент могат да се появят до 12 участници.

1

Задръжте мишката между сцената и миниатюрите на видеоклипа на участника, докато видите иконата Преоразмеряване.

2

Регулирайте размера на миниатюрите на видеото на участника:

  • За изглед Стека щракнете и плъзнете мишката надолу или нагоре, за да увеличите или намалите размера на миниатюрите на видеоклипа на участника.
  • За един до друг изглед кликнете и плъзнете мишката наляво или надясно, за да увеличите или намалите миниатюрите на видеоклипа на участника.
3

За да скриете миниатюрите за видео на участниците, намалете размера, докато изчезнат.

4

Кликнете върху Показване на още миниатюри за видеозаписи на участници,Показване на иконата за повече участници за да ги видите отново.