Katılımcı videolarının küçük resimlerini yeniden boyutlandırma ve gizleme

Katılımcı video küçük resimlerini daha büyük görünmesi için ölçeklendirin. Bir defada ekranda daha fazlasını görmek için bunları ölçeklendirin. Video küçük resimlerini ikinci bir satır gösterecek şekilde ölçeklendirin. Bir defada en fazla 12 katılımcı görünebilir.

1

Yeniden Boyutlandır simgesini görene kadar farenizi aşamanın ve katılımcı video küçük resimlerinin arasına getirin.

2

Katılımcı videolarının küçük resimlerinin boyutunu ayarlama:

  • Yığın görünümü için farenizi aşağı veya yukarı sürükleyerek katılımcı videolarının küçük resimlerini artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz.
  • Yan yana görünüm için katılımcı videolarının küçük resimlerini artırmak veya azaltmak için farenizi sola veya sağa sürükleyin.
3

Katılımcı video küçük resimlerini gizlemek için boyutu gizlenene kadar düşürin.

4

Daha fazla katılımcı videosu küçük resmi göster'eDaha fazla katılımcı göster simgesi tıklar ve bunları tekrar görebilirler.