Změna velikosti a skrytí miniatur videa účastníka

Škálujte miniatury videa účastníka tak, aby vypadaly větší. Škálujte je tak, abyste na obrazovce najednou viděli více. Pokračujte ve zmenšení miniatur videa a zobrazte druhý řádek. Najednou se může objevit až 12 účastníků.

1

Najeďte myší mezi fázi a miniaturami videa účastníka, dokud neuvidíte ikonu Změnit velikost.

2

Upravte velikost miniatur videa účastníka:

  • V případě zobrazení zásobníku klikněte a přetáhněte myš dolů nebo nahoru, abyste zvětšili nebo zmenšili velikost miniatur videa účastníka.
  • Chcete-li zvýšit nebo zmenšit miniatury videa účastníka, klikněte a přetáhněte myš doleva nebo doprava.
3

Chcete-li skrýt miniatury videí účastníků, zmenšete velikost, dokud nezmizí.

4

Kliknutím na Zobrazit další miniatury videí účastníkůIkona Zobrazit více účastníků je znovu zobrazíte.