Webex Assistant е наличен за Webex Meetings, Webex Webinars и Webex App.

Класическите срещи започват или се присъединяват от пространство не поддържат Webex Assistant. В приложението Webex също можете изтегляне на препис, без да записвате срещата .

Запишете среща за да получите препис от срещата.

Виж Взаимодействайте по време на срещи на Webex от мобилно устройство за повече информация относно записването на срещи на мобилно устройство.