Webex Assistant jest dostępny w Webex Meeting.

Począwszy od aktualizacji 41.5, jest ona również dostępna w trybie Webex Webinarswebinar.

Oprócz Spotkań i Webex Webinars, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex . Spotkania w wersji klasycznej rozpoczęte lub do których dołączono z obszaru nie obsługują Webex Assistant. W aplikacji Webex można również pobrać transkrypcję bez nagrywania spotkania .

Nagraj spotkanie aby uzyskać transkrypcję po spotkaniu.

Zobacz Interakcja podczas spotkań Webex z urządzenia mobilnego aby uzyskać więcej informacji o nagrywaniu spotkań na urządzeniu przenośnym.