Webex Assistant jest dostępny w Webex Meeting.

Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępny w trybie webinaru Webex Webinars.

Oprócz spotkań i seminariów internetowychWebex, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Nagraj spotkanie, aby uzyskać transkrypcję po spotkaniu.