Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meeting.

Fra og med 41.5-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Webinars webinarmodus.

I tillegg til Møter og Webex Webinarer, med 41.7-oppdateringen, er Webex Assistant også tilgjengelig forWebex App. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

Ta opp et møte for å få en utskrift etter møtet.