Webex pomoćnik je dostupan na Webex sastanku.

Počevši od ispravke 41.5, ona je dostupna i u Webex Webinarswebinar režimu.

Pored sastanaka iWebex Webinarsa, sa ispravkom 41.7, Webex pomoćnik je dostupan i za Webex aplikaciju. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex pomoćnika.

Snimite sastanak da biste dobili transkript posle sastanka.