Webex pomoćnik je dostupan na Webex sastanku.

Počejući od ispravke 41.5, dostupna je i u Webex Webinarswebinar režimu.

Pored sastanaka i Webex Webinars, sa ispravkom 41.7, Webex Assistant je dostupna i za Webex aplikaciju. Klasični sastanci pokrenuti iz prostora ili im se pridruženi ne podržavaju Webex Assistant. U Webex aplikaciji takođe možete da preuzmete transkript bez snimanja sastanka.

Snimite sastanak da biste dobili transkript posle sastanka.

Pogledajte interakciju tokom Webex sastanka sa sastanka mobilni uređaj više informacija o snimanju sastanaka na mobilni uređaj.