Опцията "Изтриване от моите събрания, когато са завършени" е посивяла в уебекс срещи разширен планировчик

Опцията "Изтриване от моите събрания, когато е завършена" е посивяла в разширения планировчик Webex Meetings.

Не мога да активирам опцията "Изтриване от моите събрания, когато е завършена" за моите Webex срещи.

Опцията "Изтриване от моите събрания, когато е завършена" в страницата за разширен планировчик Webex Meetings е забранен.

Актуализация:

Започвайки с Webex Business Suite (WBS) 33.9 и WBS 32.22, хостовете имат възможност да изтриват CMR събранията от разширения планировчик.

Решение:

Опцията "Изтриване от моите събрания, когато е завършена", ще бъде сива в разширения планировчик Webex Meetings, ако функцията за съвместна заседателна зала е активирана за хост акаунт в администрацията на сайта на Cisco Webex Meetings. Администраторът на сайта трябва да забрани опцията "Заседателна зала за сътрудничество" за хост акаунта в администратора на сайта, а опцията "Изтриване от моите събрания при завършване" ще бъде достъпна за използване.

За да забраните съвместната заседателна зала, вижте: 

Беше ли полезна тази статия?