Alternativet «Slett fra mine møter når det er fullført» er nedtonet i Webex Meetings Avansert planlegger

Alternativet «Slett fra mine møter når det er fullført» er nedtonet i Webex Meetings Avansert planlegger.

Jeg kan ikke aktivere alternativet «Slett fra mine møter når det er fullført» for Webex-møtene mine.

Alternativet «Slett fra mine møter når det er fullført» på siden Avansert planlegger for Webex-møter er deaktivert.

Oppdatering:

Fra og med Webex Business Suite (WBS) 33.9 og WBS 32.22, kan verter slette CMR-møter fra Avansert planlegger.

Løsning:

Alternativet «Slett fra mine møter når det er fullført» blir nedtonet i Webex Meetings Avansert planlegger hvis funksjonen Møterom for samarbeid er aktivert for en vertskonto i Cisco Webex Meetings-nettsideadministrasjon. En nettstedsadministrator må deaktivere alternativet Møterom for samarbeid for vertskontoen i nettstedsadministrasjon, og alternativet «Slett fra mine møter når det er fullført» vil være tilgjengelig.

Hvis du vil deaktivere Møterom for samarbeid, kan du se: 

Var denne artikkelen nyttig?