Opcija "Izbriši iz mojih sastanaka kada se završi" je "Sivilo" u programu Webex Meetings Advanced Scheduler

Opcija "Izbriši iz mojih sastanaka kada se dovrši" je siva u naprednom planeru Webex sastanaka.

Ne mogu da omogućim opciju "Izbriši iz mojih sastanaka kada se dovrše" za Webex sastanke.

Opcija "Izbriši iz mojih sastanaka kada se dovrši" na stranici "Više opcija planera Webex sastanaka" je onemogućena.

Update:

Počevši od Webex Business Suite (WBS) 33.9 i WBS 32.22, domaćini imaju mogućnost da izbrišu CMR sastanke iz naprednog planera.

Rešenje:

Opcija "Izbriši sa mojih sastanaka, kada bude dovršena", biće siva na Webex meetings naprednom planeru, ako je omogućena funkcija "Sala za sastanke o saradnji" za nalog domaćina u administraciji lokacije Cisco Webex Meetings. Administrator lokacije mora da onemogući opciju "Sala za sastanke o saradnji" za nalog domaćina u administratoru lokacije, a opcija "Izbriši sa mojih sastanaka kada se dovrši" biće dostupna za upotrebu.

Da biste onemogućili salu za sastanke osaradnji , pogledajte: 

Da li je ovaj članak bio koristan?