Alternativet ”Ta bort möten från Mina möten när de har avslutats” är gråmarkerat i Webex Meetings avancerade schemaläggare

Alternativet ”Ta bort möten från Mina möten när de har avslutats” är gråmarkerat i Webex Meetings avancerade schemaläggare.

Jag kan inte aktivera alternativet ”Ta bort möten från Mina möten när de har avslutats” för mina Webex-möten.

Alternativet ”Ta bort möten från Mina möten när de har avslutats” är inaktiverat i sidan för Webex Meetings avancerade schemaläggare.

Uppdatering: Från och med Webex programsvit för företag

(WBS) 33.9 och WBS 32.22 har

värdar alternativet att ta bort CMR-möten från avancerad schemaläggare. Lösning: Alternativet "Ta bort från Mina möten när det är färdigt" kommer att vara gråtonat i Webex Meetings Avancerad schemaläggare om mötesrum för samarbete-funktionen är aktiverad för en värdkonto i

Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings. Webbplatsadministratören måste inaktivera alternativet Mötesrum för samarbete för värdkonto i webbplatsadministrationen och alternativet "Ta bort från Mina möten när det är färdigt" är tillgängligt.

För att inaktivera mötesrum församarbete, se: 

Var den här artikeln användbar?