Opcja "Usuń z moich spotkań po zakończeniu" jest wyszarzone w zaawansowanym harmonogramie spotkań Webex

Opcja "Usuń z moich spotkań po zakończeniu" jest wyszarzone w zaawansowanym harmonogramie Webex Meetings.

Nie mogę włączyć opcji "Usuń z moich spotkań po zakończeniu" dla moich spotkań Webex.

Opcja "Usuń z moich spotkań po zakończeniu" na stronie zaawansowanego harmonogramu Webex Meetings jest wyłączona.

Aktualizacja:

Począwszy od Webex Business Suite (WBS) 33.9 i WBS 32.22, hosty mają możliwość usuwania spotkań CMR z Zaawansowanego harmonogramu.

Rozwiązanie:

Opcja "Usuń z moich spotkań po zakończeniu" będzie wyszarzone w zaawansowanym harmonogramie spotkań Webex, jeśli funkcja Współpraca w sali konferencyjnej jest włączona dla konta hosta w administracji witryny Cisco Webex Meetings Site Administration. Administrator witryny musi wyłączyć opcję Kooperacja w pokoju spotkań dla konta hosta w obszarze Administrator witryny, a opcja "Usuń z moich spotkań po zakończeniu" będzie dostępna do użycia.

Aby wyłączyć pokój spotkańwspółpracy, zobacz: 

Czy ten artykuł był pomocny?