ИД на повикващия за потребители с външно избиране в панела "Участници" показва **** вместо пълния телефонен номер

ИД на повикващия за потребители с външно избиране в панела "Участници" показва **** вместо пълния телефонен номер.

Вместо последните четири цифри за номера на повикването в панела "Участници" се появяват знаци със звездичка (*).

Идентификационният номер на повикващия за потребители с външно избиране в панела "Участници" показва знаци със звездичка (*) за последните 4 цифри, вместо пълния телефонен номер.

Причина:Пълният телефонен номер не се показва поради ограничения в сигурността, защитаващи поверителността на потребителя с външно избиране.

Тази промяна за скриване на пълния телефонен номер е за защита на поверителността на участниците в събранието.

Показването на идентификационни номера на повикващия за участниците може да бъде разрешено или забранено от администраторите, но дори и да е разрешено, пълният номер НЯМА да бъде показан.Последните четири цифри от телефонния номер на потребителя ще се появят като знаци *.Пълният дисплей на телефонния номер не може да бъде показан в панела на участниците по никакъв повод.

Ако функцията "Идентификатор на повикващия" е забранена, никой от телефонните номера на повикващия няма да бъде показан в панела на участника и той ще се появи като потребител на повикване.

За помощ при разрешаването на функцията в администратор на сайт вижте: Разрешаване на ИД на повикващия за хора, които се присъединяват към събрания на Cisco Webex само по телефона

Беше ли полезна тази статия?