Идентификационният номер на повикващия за потребителите на набиране в панела на участниците показва **** Вместо пълния телефонен номер

Идентификационният номер на повикващия за потребителите на набиране в панела "Участници" показва **** вместо пълния телефонен номер.

Звездичка (*) знаци се появяват вместо последните четири цифри за кол-ин номера в панела Участници.

Идентификационният номер на повикващия за потребителите на набиране в панела "Участници" показва звездичка (*) знаци за последните 4 цифри, вместо пълния телефонен номер.

Причина: Пълният телефонен номер не е показан поради ограничения за защита, защитаващи поверителността на потребителя за набиране.

Тази промяна, за да скриете пълния телефонен номер, е да защитите поверителността на участниците в събранието.

Показването на Номера на ИД на повикващия за участниците може да е разрешено или забранено от администраторите, но дори ако е активирано пълният номер все още НЯМА да бъде показан. Последните четири цифри на телефонния номер на потребителя ще се показват като * знаци. Дисплеят на пълния телефонен номер не може да бъде показан в панела на участниците по каквато и да е причина.

Ако функцията Caller ID е забранен, никой от телефонния номер на повикващия няма да бъде показан в панела на участника и те ще се показват като Потребител на повикване.

За помощ при разрешаването на функцията в администратора на сайта вж.: Разрешаване на ИД на повикващия за хора, присъединяващи се към срещите на Cisco Webex само по телефона

Беше ли полезна тази статия?