F inringar-id användare som ringer in i mötesdeltagarpanel visar *** i stället för det fullständiga telefonnumret

Mötesnumret inringar-id inringande användare i mötesdeltagarnas panel visar *** i stället för det fullständiga telefonnumret.

En asterisk (*) visas i stället för de fyra sista siffrorna för inringningsnummer på panelen Mötesdeltagare.

Numret inringar-id inringande användare i panelen Mötesdeltagare visar en asterisk (*) tecken för de fyra sista siffrorna i stället för det fullständiga telefonnumret.

Orsaka:Det fullständiga telefonnumret visas inte på grund av säkerhetsbegränsningar för att skydda integriteten för uppringningsanvändaren.

Denna ändring för att dölja det fullständiga telefonnumret är för att skydda mötesdel deltagarnas sekretess.

Visningen av inringar-id-nummer för mötesdeltagare kan aktiveras eller inaktiveras av administratörer, men även om det är aktiverat kommer det fullständiga numret fortfarande INTE att visas.De fyra sista siffrorna i användarens telefonnummer visas som * tecken.Visningen av det fullständiga telefonnumret kan inte visas i mötesdeltagarnas panel av någon anledning.

Om inringar-id inaktiveras visas inget av inringarens telefonnummer i mötesdeltagarens panel och visas som en inringande användare.

Mer information om hur du aktiverar funktionen i webbplatsadministrationen finns i: Aktivera inringar-ID för personer som deltar i Cisco Webex Meetings endast via telefon

Var den här artikeln användbar?