Innringer-ID-en for innringingsbrukere i deltakerpanelet viser **** i stedet for hele telefonnummeret

Innringer-ID for innringingsbrukere i deltakerpanelet viser **** i stedet for hele telefonnummeret.

Stjerne (*) vises i stedet for de fire siste sifrene for innringingsnummeret i deltakerpanelet.

Innringer-ID-nummeret for innringingsbrukere i deltakerpanelet viser stjerne (*) for de fire siste sifrene i stedet for hele telefonnummeret.

Årsak:Hele telefonnummeret vises ikke på grunn av sikkerhetsbegrensninger som beskytter personvernet til innringingsbrukeren.

Denne endringen for å skjule hele telefonnummeret har til hensikt å beskytte personvernet til møtedeltakerne.

Visningen av innringer-ID-numre for deltakere kan være aktivert eller deaktivert av administratorer, men selv om den er aktivert, vises likevel IKKE hele nummeret.De fire siste sifrene i brukerens telefonnummer vises som tegnet *.Av ulike grunner kan den fullstendige telefonnummervisningen ikke vises i deltakerpanelet.

Hvis innringer-ID-funksjonen er deaktivert, vises ikke noe av innringerens telefonnummer i deltakerens panel, og de vises som en innringingsbruker.

For hjelp med aktivering av funksjonen i nettstedsadministratoren, se: Aktiver innringer-ID for personer som blir med i Cisco Webex Meetings kun via telefon

Var denne artikkelen nyttig?