Как да изпълня безшумно деинсталиране на Cisco Jabber?

Как да изпълня безшумно деинсталиране на Cisco Jabber?

Как да изпълня безшумно деинсталиране на клиента на Cisco Jabber с помощта на командния ред на Windows?

Възможно ли е да деинсталирате Cisco Jabber с помощта на тих метод на командния ред?

Решение:

Безшумно деинсталиране с помощта на командния ред

Ако сте администратор на домейн, изпълнете следните стъпки, за да деинсталирате Cisco Jabber с помощта на командния ред:

  1. Изтеглете MSI пакета на достъпно място, като например C:\ главната директория.
  2. Отваря командния ред на Windows.
  3. Уверете се, че сте в директорията, където е записан файлът на инсталиращата програма.
  4. Изпълнете командата MSI, за да деинсталирате Cisco Jabber мълчаливо.

Тази извадка показва как да деинсталирате всички компоненти с MSI пакета CiscoJabberSetup.msi:

 

  • /x - Деинсталирайте продукта.
  • /q - Тих режим, без взаимодействие на потребителя.

 

Беше ли полезна тази статия?