Jak przeprowadzić cichą dezinstalację programu Cisco Jabber?

Jak wykonać ciche odinstalowanie programu Cisco Jabber?

Jak wykonać ciche odinstalowanie klienta Cisco Jabber za pomocą wiersza poleceń systemu Windows?

Czy można odinstalować program Cisco Jabber za pomocą cichej metody wiersza poleceń?


Rozwiązanie:

Cicha dezinstalacja przy użyciu wiersza poleceń

Jeśli jesteś administratorem domeny, wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować program Cisco Jabber przy użyciu wiersza poleceń:

  1. Pobierz pakiet MSI do dostępnej lokalizacji, takiej jak C:\ Katalog główny.
  2. Otwiera Wiersz poleceń systemu Windows.
  3. Upewnij się, że znajdujesz się w katalogu, w którym został zapisany plik instalatora.
  4. Uruchom polecenie MSI, aby cicho odinstalować program Cisco Jabber.

Ta próbka pokazuje, jak odinstalować wszystkie komponenty za pomocą pakietu MSI CiscoJabberSetup.msi:

 

  • /x — Odinstalowuje produkt.
  • /q — Tryb cichy, brak interakcji z użytkownikiem.

 

Czy ten artykuł był pomocny?