Kako da izvedem tihu deinstalaciju Cisco Jabbera?

Kako da izvedem tihu deinstalaciju Cisco Jabbera?

Kako da izvršim tihu deinstalaciju Cisco Jabber klijenta pomoću Windows komandne linije?

Da li je moguće deinstalirati Cisco Jabber pomoću metoda tihe komandne linije?


Rešenje:

Tiho deinstaliranje pomoću komandne linije

Ako ste administrator domena, sledite ove korake da biste deinstalirali Cisco Jabber pomoću komandne linije:

  1. Preuzmite MSI paket na pristupačnu lokaciju, kao što je C:\ osnovni direktorijum.
  2. Otvara Windows komandnu liniju.
  3. Uverite se da se nalazite u direktorijumu gde je sačuvana instalaciona datoteka.
  4. Pokrenite MSI komandu da biste tiho deinstalirali Cisco Jabber.

Ovaj uzorak prikazuje kako se deinstalira sve komponente pomoću MSI paketa CiscoJabberSetup.msi:

 

  • /x - Deinstalirajte proizvod.
  • /q - Tihi režim, bez interakcije korisnika.

 

Da li je ovaj članak bio koristan?