Hur utför jag en tyst avinstallation av Cisco Jabber?

Hur utför jag en tyst avinstallation av Cisco Jabber?

Hur utför jag en tyst avinstallation av Cisco Jabber-klienten med hjälp av kommandotolken i Windows?

Kan jag avinstallera Cisco Jabber med en tyst kommandorad?


Lösning:

Tyst avinstallation via kommandoraden

Om du är domänadministratör gör du så här för att avinstallera Cisco Jabber via kommandoraden:

  1. Ladda ned MSI-paketet till en tillgänglig plats, som roten på C:\.
  2. Öppna kommandotolken i Windows.
  3. Se till att du står i katalogen där du sparade installationsfilen.
  4. Kör MSI-kommandot för att avinstallera Cisco Jabber tyst.

I det här exemplet visas hur du avinstallerar alla komponenter med MSI-paketet CiscoJabberSetup.msi:

 

  • /x – avinstallera produkten.
  • /q – tyst läge, ingen användarinteraktion.

 

Var den här artikeln användbar?