Събранията, планирани от Приложението за събрания на Webex, не са редактируеми с помощта на настолното приложение за събрания на Cisco Webex

Събранията, насрочени от приложението Webex Meetings, не се редактират с помощта на настолното приложение за събрания на Cisco Webex.

Не виждам бутона за настройки за промяна в "Инструменти за продуктивност", когато се опитам да редактирам събрание, планирано с помощта на мобилно устройство.

Решение:

Събранията, планирани от приложението Cisco Webex Meetings, могат да се редактират само с помощта на приложението или от webex сайта. Това поведение е по дизайн.

Беше ли полезна тази статия?