Sastanci zakazani iz aplikacije "Webex sastanci" se ne mogu uređivati pomoću aplikacije "Radna površina Cisco Webex sastanaka"

Sastanci zakazani iz aplikacije "Webex sastanci" se ne mogu uređivati pomoću aplikacije "Radna površina Cisco Webex sastanaka".

Dugme "Promeni postavke" ne vidim u alatkama za produktivnost kada pokušam da uredim sastanak planiran pomoću mobilnog uređaja.

Rešenje:

Sastanci zakazani iz aplikacije "Cisco Webex sastanci" mogu da se uređuju samo pomoću aplikacije ili sa Webex lokacije. Takvo ponašanje je po dizajnu.

Da li je ovaj članak bio koristan?