Möten som schemaläggs från WebEx Meetings-appen kan inte redige ras med Skriv bords programmet Cisco WebEx Meetings

Möten som schemalagts från Webex Meetings-appen kan inte redige ras med Skriv bords programmet Cisco WebEx Meetings.

Jag ser inte knappen Ändra inställningar i produktivitetsverktyg när jag försöker redigera ett möte som schemalagts med en mobil enhet.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Lösning:

möten som schemaläggs från Cisco WebEx Meetings-appen kan endast redige ras med appen eller från WebEx-webbplatsen. Detta beteende är avsiktligt.

Var den här artikeln användbar?