פגישות מתוזמנות מאפליקציית פגישות Webex אינן ניתנות לעריכה באמצעות אפליקציית שולחן העבודה של פגישות Cisco Webex

פגישות מתוזמנות מאפליקציית פגישות Webex אינן ניתנות לעריכה באמצעות אפליקציית שולחן העבודה של פגישות Cisco Webex.

אני לא רואה את לחצן שינוי ההגדרות ב'כלי פרודוקטיביות 'כשאני מנסה לערוך פגישה שנקבעה באמצעות מכשיר נייד.

פתרון

: ניתן לערוך פגישות מתוזמנות מאפליקציית Cisco Webex Meetings רק דרך האפליקציה או מאתר Webex. התנהגות זו היא על ידי תכנון.

האם המאמר הועיל לך?