Опции за меню споделяне и споделяне на съдържание не се виждат за участниците в Webex събития

Опции за меню "Споделяне" и "Споделяне на съдържание" не се виждат за участниците в Webex Events.

Участниците в моето webex събитие не са в състояние да споделят.

Защо участниците ми в събитието не са в състояние да споделят екрана си или прозореца на събитието?

Това поведение е по дизайн. Опциите за меню "Споделяне" и "Споделяне на съдържание" се показват само на панелисти, водещия и хоста. Само текущият водещ може да споделя съдържание в събитие с помощта на менюто Споделяне и Опции за споделяне на съдържание.

За да позволите на участник да споделя съдържание, те първо трябва да бъдат повишени в панелист и след това да направят водещия.

Беше ли полезна тази статия?