תפריט שיתוף ואפשרויות תוכן שיתוף אינן גלויות למשתתפים באירועי Webex

אפשרויות שיתוף תפריט ושיתוף תוכן אינן גלויות למשתתפים באירועי Webex.

המשתתפים באירוע Webex שלי אינם יכולים לשתף.

מדוע משתתפי האירוע שלי אינם יכולים לשתף את המסך שלהם או את חלון האירוע?

התנהגות זו היא מכוונת. תפריט שיתוף ואפשרויות שיתוף תוכן מוצגות רק לפאנלים, למציג ולמארח. רק המציג הנוכחי יכול לשתף תוכן באירוע באמצעות האפשרויות 'שתף' מתפריט 'שתף' ו'שתף תוכן '.

כדי לאפשר למשתתף לשתף תוכן, תחילה יש לקדם אותו לפאנל ולאחר מכן להפוך אותו למגיש.

האם המאמר הועיל לך?