Možnosti sdílet nabídku a sdílet obsah nejsou pro účastníky událostí Webex viditelné

Možnosti sdílení nabídky a sdílení obsahu nejsou pro účastníky událostí Webex viditelné.

Účastníci mé události Webex nemohou sdílet.

Proč účastníci mé události nemohou sdílet svou obrazovku nebo okno události?

Toto chování je záměrné. Nabídka Sdílet a Možnosti Sdílet obsah se zobrazují pouze panelistům, prezentovatele a hostiteli. Obsah v události může sdílet pouze aktuální prezentující pomocí nabídky Sdílet a Sdílet obsah.

Aby účastník mohl sdílet obsah, musí být nejprve povýšen na panelistu a poté proveden přednášejí."

Byl tento článek užitečný?