Cisco Webex срещи - Break Out сесии

Cisco Webex срещи - Break Out сесии

Присъединяване или напускане на сесия за пробив

Създаване на отделни сесии

Управление на сесия за пробив

Предварително възлагане на участниците на сесии за пробив

Прекратяване на всички отделни сесии

Breakout Sessions

Breakout сесиите са достъпни на WBS40.9 и по-нови сайтове.

Сесиите за пробив позволяват на подмножество от участници да си сътрудничат и да споделят идеи чрез аудио и видео.Използвайте сесии за пробив за семинари, класни стаи или когато имате нужда от момент, за да говорите насаме с няколко участници извън основната сесия.

Кликнете тук: Пробив сесии в Webex срещи и Webex уебинари, за да научите повече.
 


Вижте по-долу за повече ресурси: 

Беше ли полезна тази статия?