פגישות Webex של סיסקו - מפגשי פריצה

פגישות Webex של סיסקו - מפגשי פריצה

הצטרף למפגש משנה או עזוב מפגש משנה

צור מפגשי משנה

ניהול סשן התנתקות

הקצה מראש משתתפים למפגשי משנה

סיים את כל מפגשי המשנה

מפגשי פריצה

מפגשי פריצה זמינים באתרים WBS40.9 ואילך.

הפעלות פריצה מאפשרות לקבוצת משנה של משתתפים לשתף פעולה ולשתף רעיונות באמצעות שמע ווידאו. השתמש במפגשי הפסקה לסדנאות, לכיתות לימוד או כאשר אתה זקוק לרגע כדי לדבר בפרטיות עם כמה משתתפים מחוץ למפגש הראשי.

לחצו כאן: הפעלות פריצה בפגישות Webex ובסמינרים מקוונים של Webex לקבלת מידע נוסף.
 


ראה להלן משאבים נוספים: 

האם המאמר הועיל לך?