Cisco Webex sastanci - izloћi sesije

Cisco Webex sastanci - izloћi sesije

Pridruživanje ili ostavljanje sesije prekida

Kreirajte sesije za manju grupu učesnika

Upravljanje sesijom prekida

Preasigni učesnike na sednicama o prekidu

Završi sve sesije za manje grupe učesnika

Breakout SessionsBreakout

sesije su dostupne na WBS40.9 i kasnijim sajtovima.

Sesije prekida omogućavaju podskup učesnika da sarađuju i dele ideje preko audio i video zapisa. Koristite sesije prekida za radionice, učionice ili kada vam je potreban trenutak za razgovor nasamo sa nekoliko učesnika van glavne sesije.

Kliknite ovde: Sesije prekida u Webex sastancima i Webex Webinars da bistesaznali više.
 


Više resursa potražite u nastavku: 
Da li je ovaj članak bio koristan?