Sastanci kompanije Cisco Webex - Sesije probijanja

Sastanci kompanije Cisco Webex - Sesije probijanja

Pridruživanje sesiji za manji broj učesnika ili napuštanje sesije

Kreirajte sesije za manju grupu učesnika

Upravljajte sesijom proboja

Dodeljivanje učesnika sesijama za manju grupu učesnika unapred

Završi sve sesije za manje grupe učesnika

Breakout sesije

Breakout sesije su dostupne na WBS40.9 i kasnijim sajtovima.

Sesije proboja omogućavaju podskupu učesnika da sarađuju i dele ideje preko audio i video zapisa. Koristite breakout sesije za radionice, učionice ili kada vam je potreban trenutak da razgovarate nasamo sa nekoliko učesnika van glavne sesije.

Kliknite ovde: Sesije proboja na Webex sastancima i Webex Webinars da biste saznali više.
 


Više informacija potražite u nastavku: 

Da li je ovaj članak bio koristan?