Sastanci kompanije Cisco Webex - Sesije probijanja

Sastanci kompanije Cisco Webex - Sesije probijanja

Pridružite se ili napustite sesiju proboja

Kreirajte sesije za manju grupu učesnika

Upravljajte sesijom proboja

Unapred dodelite učesnike za sesije proboja

Završi sve sesije za manje grupe učesnika

Breakout sesije

Breakout sesije su dostupne na WBS40.9 i kasnijim sajtovima.

Sesije proboja omogućavaju podskupu učesnika da sarađuju i dele ideje preko audio i video zapisa.Koristite breakout sesije za radionice, učionice ili kada vam je potreban trenutak da razgovarate nasamo sa nekoliko učesnika van glavne sesije.

Kliknite ovde: Sesije proboja na Webex sastancima i Webex Webinars da biste saznali više.
 


Više informacija potražite u nastavku: 
Da li je ovaj članak bio koristan?