Cisco Webex Meetings - Sesje Break Out

Cisco Webex Meetings - Sesje Break Out

Dołączanie do sesji breakout lub opuszczanie jej

Utwórz sesje grupowe

Zarządzanie sesją Breakout

Wstępne przypisywanie uczestników do sesji breakout

Zakończ wszystkie sesje grupowe

Sesje BreakoutSesje

Breakout są dostępne w witrynach WBS40.9 i nowszych.

Sesje Breakout umożliwiają podgrupie uczestników współpracę i dzielenie się pomysłami za pośrednictwem audio i wideo. Wykorzystaj sesje breakout na warsztaty, w klasach lub gdy potrzebujesz chwili na prywatną rozmowę z kilkoma uczestnikami poza sesją główną.

Kliknij tutaj: Sesje Breakout w Webex Meetings i Webex Webinars, aby dowiedzieć się więcej.
 


Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej zasobów: 
Czy ten artykuł był pomocny?