Spotkania Cisco Webex — sesje Break Out

Spotkania Cisco Webex — sesje Break Out

Dołączanie do sesji lub opuszczanie jej

Utwórz sesje grupowe

Zarządzanie sesją Breakout

Wstępne przypisywanie uczestników do sesji breakout

Zakończ wszystkie sesje grupowe

Sesje

Breakout Sesje Breakout są dostępne na stronach WBS40.9 i nowszych.

Sesje breakout umożliwiają podgrupie uczestników współpracę i dzielenie się pomysłami za pośrednictwem audio i wideo.Wykorzystaj sesje breakout na warsztaty, sale lekcyjne lub gdy potrzebujesz chwili, aby porozmawiać prywatnie z kilkoma uczestnikami poza sesją główną.

Kliknij tutaj: Sesje dyskusyjne w Webex Meetings i Webex Webinars , aby dowiedzieć się więcej.
 

 

Kliknij tutaj: Spotkania | Webex Dołącz do sesji lub opuść ją , aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij tutaj: Spotkania | Webex Twórz sesje z podziałami , aby dowiedzieć się więcej.


 

Kliknij tutaj: Skonfiguruj sesje Breakout podczas planowania sesji , aby dowiedzieć się więcej.


 

Kliknij tutaj: Zarządzaj sesjami Breakout w szkoleniu Cisco Webex, aby dowiedzieć się więcej.


Więcej zasobów można znaleźć poniżej: 
Czy ten artykuł był pomocny?